Jaarverslag 2022

De geschiedenis is genoegzaam bekend: eind 2013 gaven twee gedreven Wielder parochianen gehoor aan de oproep van Paus Franciscus om – net als hijzelf – actief op zoek te gaan naar mensen in nood en hen bij te staan in woord en daad. Zij startten een Paus Franciscus groep en inmiddels bestaat deze uit tientallen bewoners van niet alleen Wijlre, maar ook van Gulpen, die bovendien óók actief zijn in de andere kernen van de gemeente Gulpen-Wittem. Opmerkelijk is dat de aangesloten vrijwilligers niet noodzakelijk de katholieke leer aanhangen: de opdracht ´zie om naar je naaste´ is immers eveneens onderdeel van onder meer het islamitisch en socialistisch gedachtegoed! read more

Samen met Truuj aan de High Tea

Woensdag 31 mei 2023

Beste mensen,

Bie Truuj gaat aan de High Tea met de inwoners van Wijlre.

Aanvang:                    15:00 uur read more

Kienen voor 60+ Bie Truuj

UITNODIGING KIENEN Bie Truuj

Beste mensen,

Bie Truuj organiseert op vrijdag 17 maart 2023 een KIENMIDDAG in het Wielderhoes. Inwoners van Wijlre vanaf 60 jaar zijn van harte welkom.

Aanvang:                   14:00 uur (zaal open vanaf 13:30 uur) read more

SAMEN VOOR DE VOEDSELBANK

Inzamelactie voor de Voedselbank

Ook dit jaar zamelt de Paus Franciscusgroep in de St. Gertrudisparochie van Wijlre en de St. Petrusparochie van Gulpen weer voedsel in voor de voedselbank.

Met het inzamelen van lang houdbare producten helpen wij samen gezinnen in Limburg die helaas niet in deze eerste levensbehoefte kunnen voorzien. read more

Alzheimercafe Gulpen-Wittem-Wijlre

Het Alzheimercafe is een ontmoetingsplaats voor iedereen die met dementie te maken heeft.

Je wil concrete informatie van een deskundige: een arts, een notaris, een jurist, een therapeut.

Het Alzheimercafe wil hierin voorzien voor iedereen die meer wil weten over dementie of steun zoekt bij lotgenoten. read more

Mviefentwintig wie zijn wij

HI Strandparasol 150 cm meerkleurig
Mviefentwintig is de paraplu van drie organisatie:
* De Paus Franciscusgroep
* Bie Truuj
* Hoeskamer

Verder op deze website vind u nadere informatie over de diverse onderdelen. De bereikbaarheid, het telefoonnummer en het banknummer voor alle 3 de genoemde organisaties zijn dezelfde. Zie onderstaand overzicht.

Bereikbaarheid:

Telefoon: 06 44377571

E-mail: franciscusgroepwg@gmail.com

Postadres: Holegracht 27
6321 AJ Wijlre

Banknummer: NL50 RABO 0363 9412 15
t.n.v. Stichting M Viefentwintig

De Kerstpakkettenactie op De Gulle Pen

In de kerk in Wijlre werden door de vormelingen dit jaar de kerstpakketten ingepakt. Eén van de initiatieven van de Paus Franciscus Groep in Wijlre. We vroegen aan Kasper Donners naar het doel van deze groep en de diverse activiteiten. read more

Stichting M- viefentwintig, Jaarverslag 2020

Onderstaand treft u het jaarverslag van de Stichting M viefentwintig aan

M25-jaarverslag-2020Download

Paus Franciscusgroep nieuw, maar niet anders

Interview met Pierre Steijns, voorzitter

Pierre Steijns

Pierre Steijns is een geboren en getogen Wijlrenaar. Geboren op de Knip en nooit uit Wijlre vertrokken. Al 60 jaar lid van harmonie St. Gertrudis waar hij diverse instrumenten bespeelde en ook in het bestuur actief is. Beroepsmatig was Pierre 40 jaar werkzaam in het gemeentelijk sociaal domein. Hij heeft daar diverse leidinggevende- en beleidsfuncties vervuld. Omdat hij het sociaal domein ook vanuit de klant wilde ervaren werd hij lid van het coördinatieteam van de Paus Franciscusgroep. Speerpunt van zijn rol binnen het team was en is het bereiken van de doelgroep. read more

Een nieuwe naam, een nieuwe website

Dit is de nieuwe website van M viefentwintig. Vooral bekend als Paus Franciscusgroep, tot nu toe.
In de loop van de tijd komt hier alle informatie te staan die belangrijk is.

© 2023 — Ondersteund door WordPress

Thema door Anders NorenOmhoog ↑