Interview met Pierre Steijns, voorzitter

Pierre Steijns

Pierre Steijns is een geboren en getogen Wijlrenaar. Geboren op de Knip en nooit uit Wijlre vertrokken. Al 60 jaar lid van harmonie St. Gertrudis waar hij diverse instrumenten bespeelde en ook in het bestuur actief is. Beroepsmatig was Pierre 40 jaar werkzaam in het gemeentelijk sociaal domein. Hij heeft daar diverse leidinggevende- en beleidsfuncties vervuld. Omdat hij het sociaal domein ook vanuit de klant wilde ervaren werd hij lid van het coördinatieteam van de Paus Franciscusgroep. Speerpunt van zijn rol binnen het team was en is het bereiken van de doelgroep.

Dit jaar is er nogal wat veranderd, was dat nodig?

Afgelopen jaar heeft de Paus Franciscusgroep in het teken gestaan van een organisatorische verandering. Om diverse redenen moest er een formele organisatiestructuur komen. Dit was belangrijk voor het krijgen van subsidies en schenkingen. Sinds eind vorig jaar is de Stichting M viefentwintig een feit. M viefentwintig verwijst naar het evangelie van Mattheüs vers 25 dat handelt over de werken van barmhartigheid. Hierin staat precies opgesomd waar de stichting voor staat. Ik ben de voorzitter van de stichting geworden, Lodewijk Duyvendak is de secretaris en Kasper Donners de penningmeester.

Hoe zit de nieuwe organisatie nu precies in elkaar? 

M viefentwintig is een koepel organisatie, de rechtspersoon, met daarnaast 3 coördinatiegroepen en een 15 tal vrijwilligers:

1.     De Paus Franciscusgroep: in deze groep zitten de hulpverleners. Zij helpen bij  individuele hulpvragen. Deze hulpvragen zijn zeer divers en we trachten altijd op een passende manier hulp en ondersteuning te bieden.

2.     De Hoeskamer: deze groep organiseert maandelijks het welbekende diner in het parochiecentrum te Wijlre.

3.     Bie Truuj: nadat de Zonnebloem afdeling Wijlre werd opgeheven verzorgt deze groep een aantal gezellige activiteiten die voorheen door de Zonnebloem werden georganiseerd.

De coördinatiegroepen worden bemenst door personen uit Wijlre en Gulpen. 

Wat merken de mensen van de verandering?

Eigenlijk blijft alles bij het oude. De activiteiten blijven hetzelfde. Ook het telefoonnummer is niet veranderd.

Wat is het werkgebied van de nieuwe organisatie?

In principe is het werkgebied de parochies Wijlre en Gulpen. Elke hulpvraag wordt serieus bekeken en zo mogelijk opgelost of doorverwezen.

Wat moet ik doen als ik ook vrijwilliger wil worden?

We hebben een telefoonnummer voor hulpvragen dat altijd bereikbaar is 06-44377571.

Daar kun  je je ook aanmelden als vrijwilliger.

Tenslotte, wanneer noem je je functie als voorzitter geslaagd?

Als we iedereen onvoorwaardelijk kunnen helpen en beschouwd worden als een betrouwbare netwerkpartner.