De Paus Franciscusgroep organiseert al een aantal jaren een Kerstpakkettenactie.

Mensen uit de kern Wijlre die een moeilijke periode doorgemaakt hadden, door welke oorzaak dan ook, kregen een kerstpakket.

We wilden hen laten merken dat we aan hen dachten, hun verdriet of moeilijke situatie wilden we meedragen.

Graag slaan we een arm om iemand heen om te laten merken dat we omzien naar elkaar.

Omdat de actie afgelopen jaren in goede aarde is gevallen, willen wij deze kerstpakkettenactie ook dit jaar weer doen.

Elk jaar bekijken we dan opnieuw wie in dit jaar voor een pakket in aanmerking kan komen.

Het is dus niet automatisch zo dat iemand die eerder een kerstpakket kreeg, er dit jaar ook één krijgt. We rekenen op uw begrip daarvoor.

De Paus Franciscusgroep heeft een aantal mensen en gezinnen op het oog die dit vriendelijke gebaar, deze arm om je heen, goed kunnen gebruiken. Mensen die we een hart onder de riem willen steken.

Via een aantal intermediairs proberen we een meer compleet beeld te krijgen van deze mensen in Wijlre. Maar we kunnen ook uw hulp goed gebruiken want we willen ook niemand teleurstellen.

Kent u iemand waarvan u denkt: “die verdient een kerstpakket”, laat het ons dan weten.

Dat kan via een telefoontje naar de Paus Franciscusgroep telefoon 06-44377571. Een e-mail aan franciscusgroepwg@gmail.com mag ook.

Ook kunt u een briefje met daarop de naam van degene waaraan u denkt, deponeren in de brievenbus van het parochiecentrum aan de Holegracht 27 te Wijlre of de daarvoor bestemde collectebus achter in de kerk te Wijlre.

Vermeld hierop “kerstpakket 2021” met naam en adres van degene waarvoor het pakket is bedoeld.

Wanneer u de kerstpakkettenactie financieel wilt ondersteunen kunt u tijdens de Adventsperiode uw gift deponeren in de collectebus achter in de kerk van Wijlre.

U kunt ook iets overmaken via de bank op nummer NL50 RABO 0363 9412 15 o.v.v. kerstpakketten-actie.

De bankrekening staat op naam van Stichting M Viefentwintig, die als overkoepelende stichting de activiteiten van de Paus Franciscusgroep coördineert (www.mviefentwintig.nl )

Alvast bedankt voor uw medewerking, namens de Paus Franciscusgroep Wijlre.