Het Alzheimercafe is een ontmoetingsplaats voor iedereen die met dementie te maken heeft.

Je wil concrete informatie van een deskundige: een arts, een notaris, een jurist, een therapeut.

Het Alzheimercafe wil hierin voorzien voor iedereen die meer wil weten over dementie of steun zoekt bij lotgenoten.

Tijdens elke bijeenkomst staat telkens een nieuw onderwerp over dementie centraal.

Het onderwerp wordt toegelicht door een deskundige en na de pauze is er tijd om vragen te stellen en ervaringen en tips met elkaar te delen.

Op 31 mei 2022 is het Alzheimercentrum Limburg op bezoek in het Alzheimercafe.

Het Alzheimercentrum geeft uitleg over:                                                                                                 

1* Wat doet het Alzheimercentrum Limburg

2* Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van dementie.

3* Wat mogen wij in de toekomst verwachten van de ontwikkelingen van op het gebied van Dementie.

De inleiding wordt verzorgd door Dr. Martin van Boxtel en Mevr. Fania Dassen van het Alzheimercentrum Limburg. Het Alzheimercentrum Limburg werkt nauw samen met de universiteit Maastricht en het

Academisch ziekenhuis Maastricht

De bijeenkomsten van het Alzheimercafe vinden plaats in het gemeenschapshuis t Gulper Hoes Rosstraat 5 te Gulpen.

Inloop vanaf 13.15 uur. Het programma begint om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 15.30 uur.

 Let op 31 mei 2022 is een dinsdag.

Entree en koffie en thee zijn gratis.

Het Alzheimercafe Gulpen – Wittem.