Alzheimercafe Gulpen.

Het Alzheimercafe is een ontmoeting en infocentrum voor mensen met beginnende dementie en hun naasten.

Familieleden, vrienden en belangstellende zijn van harte welkom.

Elke laatste woensdag van de maand is er een bijeenkomst waar thema’s over dementie/Alzheimer besproken worden door een specialist op betreffend gebied.

Op woensdag 28 september 2022 zal het thema besproken worden:

1* Rouw en verlies bij dementie.

2* Voorkomen van sociale eenzaamheid.

3* Hoe pakken wij de draad weer op.

4* Nazorg.

Tijdens de bijeenkomst zal Casemanager dementie Nicole Quaedackers van Hulp bij Dementie uit Maastricht ingaan op bovenstaande items en jullie vragen beantwoordden. Hierbij zal zij zeker uit haar ervaring jullie voorzien van tip en adviezen.

Inloop vanaf: 13.00 uur Start: 13.30 uur. Om 15.30 uur zullen wij afsluiten met het programma.

Locatie: Gulper Hoes Rosstraat 5 Gulpen.

Koffie, Thee, Entree en een glimlach zijn gratis. Wij hopen u allen te mogen begroeten op 28 september 2022

Alzheimercafe is een initiatief van Leven naast de Brouwerij.