Nieuws, foto’s en verslagjes van activiteiten worden met regelmaat geplaatst op Facebook, op de pagina van de Paus Franciscusgroep. Deze is direct op Facebook te vinden of via onderstaande link.

https://www.facebook.com/PausFranciscusGroep