In september 2015 is door de Paus Franciscusgroep het Hoeskamerproject opgestart. Elke eerste woensdag van de maand vind er een gezamenlijke 3 gangen maaltijd plaats . Na de de maaltijd is er een gezellig samenzijn.

Voor wie zijn de activiteiten in de Hoeskamer bestemd?
In principe is deze activiteit voor iedereen toegankelijk.

Zijn er aan deze activiteit kosten verbonden?
Aan de deelnemers wordt een vergoeding gevraagd.