OPRICHTING STICHTING M VIEFENTWINTIG
De dienende activiteiten zijn steeds verricht als werkgroep en onder
verantwoordelijkheid van de St. Gertrudisparochie. Uit overleg van de coördinatoren
van de Paus Franciscusgroep met het parochiebestuur en met donateurs en
subsidiegevers is gebleken dat voortzetting van de activiteiten in een zelfstandige
stichting praktische voordelen heeft. Er is besloten tot oprichting van een stichting los
van de St. Gertrudisparochie om de diaconale activiteiten te organiseren. Vroeger
was dat gebruikelijk in de vorm van een armbestuur en binnen de protestantse
kerken is de diaconie ook apart van de geloofsgemeenschap georganiseerd.
De doelstellingen van de stichting zijn gebaseerd op evangelische waarden waarbij
de werken van barmhartigheid centraal staan:
• de hongerigen voeden,
• de dorstigen laven,
• de naakten kleden,
• vreemdelingen opnemen,
• de zieken en de gevangenen bezoeken.
Deze werken van barmhartigheid staan vermeld in het evangelie van Matteüs in
hoofdstuk 25. De naam van de stichting M Viefentwintig verwijst daarnaar. De
stichting heeft zich dan ook ten doel gesteld deze werken van barmhartigheid in
praktijk te brengen.
De stichting richt zich vanaf de oprichting op de inwoners van Wijlre. Sinds een
aantal jaren worden ook inwoners van Gulpen ondersteund en zijn een aantal
vrijwilligers uit Gulpen actief. Barmhartigheid kent geen grenzen en hulpvragen vanuit
andere kernen van Gulpen-Wittem of het heuvelland worden doorgeleid naar lokale
initiatieven of andere hulpinstellingen. Indien dat niet lukt, proberen we zelf een
oplossing te bieden.
De verbondenheid met de St. Gertrudisparochie is en blijft ook verankerd in de
statuten. De parochie ondersteunt de stichting ook financieel en praktisch. Het
parochiecentrum is tevens het vestigingsadres van de stichting, waar activiteiten en overleg

plaatsvinden